FOTOGRAMETRIA APLICADA A L'ARQUEOLOGIA

Obtenció de models 3D, ortofotos, plantes, seccions i altres materials

MUSEUS VIRTUALS

Digitalització, publicació i difusió a Internet de peces d'exposicions, col·leccions i fons museístics de qualsevol àmbit

RECONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES VIRTUALS

Reconstruccions històriques virtuals d'edificis, jaciments arqueològics i entorns del passat

SUPORT EN EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

Excavacions, controls, consolidacions, neteja de materials, siglat de peces, etc

SUPORT PER A TOPOGRAFIA I GIS

Utilització de fotogrametria georeferenciada i vols amb dron

TASQUES DE DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS I MUSEUS

Ordenació, inventari i catalogació d'elements patrimonials localitzats en qualsevol tipus d'equipament cultural

VOLS AMB DRON

Realització de fotografies i vídeos amb dron per a ús acadèmic, professional i / o divulgatiu.