FORMACIÓ ACADÈMICA

FORMACIÓ ADICIONAL

PROGRAMES MANIPULATS

EXPERIÈNCIA LABORAL

Arqueòleg als jaciments de: 


Documentalista als museus de:  


Visites guiades als equipaments culturals de